bannerLCT
.:: TUẦN TỪ NGÀY 26/02/2024 - 03/03/2024 ::.

Sáng Thứ 2, 26/02/2024

* 07:30 - 17:00:  Tổ chức Hội thảo giới thiệu sách giáo khoa lớp 5, lớp 9 và lớp 12 Chương trình giáo dục phổ thông 2018..  Chủ trì: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.  Thành phần: Cô Đinh Thị Lan-Phó Giám đốc,Sở GDĐT tham dự cấp Tiểu học; Thầy Đoàn Thành Nhân-Phó Giám đốc,Sở GDĐT tham dự cấp Trung học; Lãnh đạo,chuyên viên Phòng Giáo dục Mầm non Tiểu học,Lãnh đạo,chuyên viên Phòng Giáo dục Trung học..  Địa điểm: Cấp Tiểu học: Trường TH THSP Ngụy Như Kon Tum; Cấp Trung học: Trường THCS-THPT Liên Việt Kon Tum.  Làm việc bình thường

* 08:00 - 11:00:  Đón tiếp và làm việc với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum về việc giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 – 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.  Chủ trì: Đ/c Phạm Thị Trung - TUV,Giám đốc Sở GDĐT.  Thành phần: - Đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo; - Đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; - Đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở: Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành; Trường THPT Kon Tum; Trường THCS và THPT Liên Việt Kon Tum; Trường THPT Ngô Mây; Trường PTTH DTNT tỉnh Kon Tum; Trường THCS THSP Lý Tự Trọng; Trường Tiểu học THSP Ngụy Như Kon Tum; Trường Mầm non THSP Kon Tum; Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh; - Đại diện lãnh đạo Trường Mầm non Sơn Ca; Trường Mầm non Mickey (TP Kon Tum).  Địa điểm: Phòng họp Sở.  Làm việc bình thường

* 10:00 - 11:00:  Làm việc với Ban Tổ chức Câu lạc bộ Doanh nhân Hai Mươi Ba Mươi.  Chủ trì: Giám đốc Sở.  Thành phần: Các đồng chí: Trương Quang Hà, Nguyễn Quốc Lượng, Võ Văn Đại.  Địa điểm: Phòng họp tầng 2.  Ghi chú: 277/SGDĐT-VP; 592/UBND-KGVX. 

Chiều Thứ 2, 26/02/2024

* 13:30 - 17:00:  Dự Hội nghị đánh giá kết quả nâng cao chất lượng học sinh DTTS giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Kon Plông.  Chủ trì: Phòng GDĐT huyện Kon Plông.  Thành phần: Đồng chí Đoàn Thành Nhân, Phó Giám đốc Sở và đại diện Phòng Giáo dục Trung học.  Địa điểm: Hội trường UBND thị trấn Măng Đen.  Ghi chú: 01/GM-PGD&ĐT.

* 14:00 - 17:00:  Giao ban tuần 9.  Chủ trì: Giám đốc Sở.  Thành phần: Lãnh đạo Sở; thường trực Công đoàn Ngành; Trưởng, Phó: Các ĐVHC thuộc Sở, các đơn vị trực thuộc, Phòng GDĐT các huyện, thành phố.  Địa điểm: Điểm cầu chính: Phòng họp tầng 6, Sở GDĐT.

Sáng Thứ 3, 27/02/2024

* 08:00 - 11:00:  Dự hội nghị tổng kết công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.  Chủ trì: Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh tỉnh.  Thành phần: Đồng chí Đoàn Thành Nhân, Phó Giám đốc Sở.  Địa điểm: Phòng họp trực tuyến Hội trường Ngọc Linh.  Ghi chú: 13/GM-HĐ.

* 08:00 - 17:30:  Tổ chức Hội thảo giới thiệu sách giáo khoa lớp 5, lớp 9 và lớp 12 Chương trình giáo dục phổ thông 2018..  Chủ trì: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.  Thành phần: Cô Đinh Thị Lan-Phó Giám đốc,Sở GDĐT tham dự cấp Tiểu học; Thầy Đoàn Thành Nhân-Phó Giám đốc,Sở GDĐT tham dự cấp Trung học; Lãnh đạo,chuyên viên Phòng Giáo dục Mầm non Tiểu học,Lãnh đạo,chuyên viên Phòng Giáo dục Trung học..  Địa điểm: Cấp Tiểu học: Trường TH THSP Ngụy Như Kon Tum; Cấp Trung học: Trường THCS-THPT Liên Việt Kon Tum

Chiều Thứ 3, 27/02/2024

 Làm việc bình thường

Sáng Thứ 4, 28/02/2024

* 08:30 - 18:00:  Tổ chức Hội thảo giới thiệu sách giáo khoa lớp 5, lớp 9 và lớp 12 Chương trình giáo dục phổ thông 2018..  Chủ trì: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.  Thành phần: Cô Đinh Thị Lan-Phó Giám đốc,Sở GDĐT tham dự cấp Tiểu học; Thầy Đoàn Thành Nhân-Phó Giám đốc,Sở GDĐT tham dự cấp Trung học; Lãnh đạo,chuyên viên Phòng Giáo dục Mầm non Tiểu học,Lãnh đạo,chuyên viên Phòng Giáo dục Trung học..  Địa điểm: Cấp Tiểu học: Trường TH THSP Ngụy Như Kon Tum; Cấp Trung học: Trường THCS-THPT Liên Việt Kon Tum. 

Chiều Thứ 4, 28/02/2024

Làm việc bình thường

Sáng Thứ 5, 29/02/2024

* 07:30 - 17:00:  Tổ chức Hội thảo giới thiệu sách giáo khoa lớp 5, lớp 9 và lớp 12 Chương trình giáo dục phổ thông 2018..  Chủ trì: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.  Thành phần: Cô Đinh Thị Lan-Phó Giám đốc,Sở GDĐT tham dự cấp Tiểu học; Thầy Đoàn Thành Nhân-Phó Giám đốc,Sở GDĐT tham dự cấp Trung học; Lãnh đạo,chuyên viên Phòng Giáo dục Mầm non Tiểu học,Lãnh đạo,chuyên viên Phòng Giáo dục Trung học..  Địa điểm: Cấp Tiểu học: Trường TH THSP Ngụy Như Kon Tum; Cấp Trung học: Trường THCS-THPT Liên Việt Kon Tum.  

Chiều Thứ 5, 29/02/2024

     Làm việc bình thường

Sáng Thứ 6, 01/03/2024

07:00 - 17:00:  Tổ chức Hội thảo giới thiệu sách giáo khoa lớp 5, lớp 9 và lớp 12 Chương trình giáo dục phổ thông 2018..  Chủ trì: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.  Thành phần: Cô Đinh Thị Lan-Phó Giám đốc,Sở GDĐT tham dự cấp Tiểu học; Thầy Đoàn Thành Nhân-Phó Giám đốc,Sở GDĐT tham dự cấp Trung học; Lãnh đạo,chuyên viên Phòng Giáo dục Mầm non Tiểu học,Lãnh đạo,chuyên viên Phòng Giáo dục Trung học..  Địa điểm: Cấp Tiểu học: Trường TH THSP Ngụy Như Kon Tum; Cấp Trung học: Trường THCS-THPT Liên Việt Kon Tum

Chiều Thứ 6, 01/03/2024

Làm việc bình thường

Sáng Thứ 7, 23/12/2023

Nghỉ

Chiều Thứ 7, 23/12/2023

Nghỉ

Hôm nay
20-5-2024
Sáng:   *** 07:30 - 17:00:  Tổ chức Hội thảo giới thiệu sách giáo khoa lớp 5, lớp 9 và lớp 12 Chương trình giáo dục phổ thông 2018..  Chủ trì: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.  Thành phần: Cô Đinh Thị Lan-Phó Giám đốc,Sở GDĐT tham dự cấp Tiểu học; Thầy Đoàn Thành Nhân-Phó Giám đốc,Sở GDĐT tham dự cấp Trung học; Lãnh đạo,chuyên viên Phòng Giáo dục Mầm non Tiểu học,Lãnh đạo,chuyên viên Phòng Giáo dục Trung học..  Địa điểm: Cấp Tiểu học: Trường TH THSP Ngụy Như Kon Tum; Cấp Trung học: Trường THCS-THPT Liên Việt Kon Tum.  Làm việc bình thường *** 08:00 - 11:00:  Đón tiếp và làm việc với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum về việc giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 – 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.  Chủ trì: Đ/c Phạm Thị Trung - TUV,Giám đốc Sở GDĐT.  Thành phần: - Đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo; - Đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; - Đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở: Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành; Trường THPT Kon Tum; Trường THCS và THPT Liên Việt Kon Tum; Trường THPT Ngô Mây; Trường PTTH DTNT tỉnh Kon Tum; Trường THCS THSP Lý Tự Trọng; Trường Tiểu học THSP Ngụy Như Kon Tum; Trường Mầm non THSP Kon Tum; Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh; - Đại diện lãnh đạo Trường Mầm non Sơn Ca; Trường Mầm non Mickey (TP Kon Tum).  Địa điểm: Phòng họp Sở.  Làm việc bình thường *** 10:00 - 11:00:  Làm việc với Ban Tổ chức Câu lạc bộ Doanh nhân Hai Mươi Ba Mươi.  Chủ trì: Giám đốc Sở.  Thành phần: Các đồng chí: Trương Quang Hà, Nguyễn Quốc Lượng, Võ Văn Đại.  Địa điểm: Phòng họp tầng 2.  Ghi chú: 277/SGDĐT-VP; 592/UBND-KGVX.     
Chiều:   *** 13:30 - 17:00:  Dự Hội nghị đánh giá kết quả nâng cao chất lượng học sinh DTTS giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Kon Plông.  Chủ trì: Phòng GDĐT huyện Kon Plông.  Thành phần: Đồng chí Đoàn Thành Nhân, Phó Giám đốc Sở và đại diện Phòng Giáo dục Trung học.  Địa điểm: Hội trường UBND thị trấn Măng Đen.  Ghi chú: 01/GM-PGD&ĐT. *** 14:00 - 17:00:  Giao ban tuần 9.  Chủ trì: Giám đốc Sở.  Thành phần: Lãnh đạo Sở; thường trực Công đoàn Ngành; Trưởng, Phó: Các ĐVHC thuộc Sở, các đơn vị trực thuộc, Phòng GDĐT các huyện, thành phố.  Địa điểm: Điểm cầu chính: Phòng họp tầng 6, Sở GDĐT.