bannerLCT
.:: TUẦN TỪ NGÀY 30/10/2023 - 04/11/2023 ::.

Sáng Thứ 2, 30/10/2023

* 07:30 - 17:00:  Khảo sát sơ bộ các trường mầm non.  Chủ trì: Cô Nguyễn Thị Như Quỳnh - Phó Trưởng phòng MHTH.  Thành phần: Trần Lê Quý Thủy - Chuyên viên Phòng QLCLGDCN.  Địa điểm: Các trường mầm non. 

* 07:30 - 09:30:  Biên soạn nội dung Tài liệu Lịch sử Ngành.   Thành phần: Đ/c Huỳnh Thị Thu Vân - Trưởng phòng GDMN-TH; Đ/c Nguyễn Thị Nhung - Chuyên viên Phòng GDTrH.  Địa điểm: Trường TH-THSP Ngụy Như Kon Tum.  

* 08:00:  Làm việc với Đoàn kiểm tra công tác bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh Kon Tum.   Thành phần: Tập thể  Lãnh đạo Sở GDĐT,Trưởng các đơn vị hành chính thuộc Sở; các đ/c Trình Văn Dũng,Hồ Văn Luận,Hoàng Thị Thanh Hải.  Địa điểm: Phòng họp Sở.  Ghi chú: Kế hoạch số 3468/KH-TBATANM.  

Chiều Thứ 2, 30/10/2023

* 14:00 - 17:00:  Họp Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.  Chủ trì: Sở Tư pháp.  Thành phần: Đồng chí Bùi Vũ Phong.  Địa điểm: Tầng 4, Tòa nhà A, Trung tâm hành chính tỉnh.  Ghi chú: 34/GM-STP. 

Sáng Thứ 3, 31/10/2023

* 07:00 - 17:00:  Làm việc với Đoàn kiểm tra công tác bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh Kon Tum.   Thành phần: Tập thể  Lãnh đạo Sở GDĐT,Trưởng các đơn vị hành chính thuộc Sở; các đ/c Trình Văn Dũng,Hồ Văn Luận,Hoàng Thị Thanh Hải.  Địa điểm: Phòng họp Sở.  Ghi chú: Kế hoạch số 3468/KH-TBATANM. 

* 07:30 - 17:00:  Khảo sát sơ bộ các trường mầm non.  Chủ trì: Cô Nguyễn Thị Như Quỳnh - Phó Trưởng phòng MHTH.  Thành phần: Trần Lê Quý Thủy - Chuyên viên Phòng QLCLGDCN.  Địa điểm: Các trường mầm non.  

* 08:00 - 17:00:  Dự phiên họp chuyên đề, HĐND tỉnh Khóa XII, Nhiệm kỳ 2021-2026.  Chủ trì: Hội đồng nhân dân tỉnh.  Thành phần: Đồng chí Đinh Thị Lan, Phó Giám đốc Sở.  Địa điểm: Hội trường trụ sở HĐND tỉnh.  Ghi chú: 26/GM-HĐND. 

* 08:00 - 17:00:  Giám sát, hỗ trợ việc triển khai thực hiện môi trường không khói thuốc lá tại các cơ quan, đơn vị, trường học, đợt 2 năm 2023.  Chủ trì: Sở Y tế.  Thành phần: Đồng chí Nguyễn Quốc Lượng.  Địa điểm: huyện Tu Mơ Rông và huyện Đăk Tô.  Ghi chú: 3716/KH-SYT.

Chiều Thứ 3, 31/10/2023

Làm việc bình thường

Sáng Thứ 4, 01/11/2023

* 07:00 - 17:00:  Hội thảo góp ý xây dựng tài liệu nâng cao năng lực lồng ghép giới trong thực hiện chương trình giáo dục mầm non và tăng cường tiếng Việt cho trẻ em vùng DTTS tại Đà Lạt.  Chủ trì: Vụ Giáo dục Mầm non,Bộ Giáo dục và Đào tạo.  Thành phần: Đ/c Nguyễn Thị Thanh Hoa,Chuyên viên,phòng Giáo dục Mầm non Tiểu học,Sở GDĐT và các đại biểu được triệu tập theo Công văn số 2181/GDĐT-GDMNTH.  Địa điểm: Khách sạn Sài Gòn Đà Lạt, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.  Ghi chú: Công văn số 2181/SGDĐT-GDMN ngày 23/10/2023.

* 08:00 - 17:00:  Giám sát, hỗ trợ việc triển khai thực hiện môi trường không khói thuốc lá tại các cơ quan, đơn vị, trường học, đợt 2 năm 2023.  Chủ trì: Sở Y tế.  Thành phần: Đồng chí Nguyễn Quốc Lượng.  Địa điểm: huyện Tu Mơ Rông và huyện Đăk Tô.  Ghi chú: 3716/KH-SYT. 

Chiều Thứ 4, 01/11/2023

Làm việc bình thường

Sáng Thứ 5, 02/11/2023

* 07:00 - 17:00:  Hội thảo góp ý xây dựng tài liệu nâng cao năng lực lồng ghép giới trong thực hiện chương trình giáo dục mầm non và tăng cường tiếng Việt cho trẻ em vùng DTTS tại Đà Lạt.  Chủ trì: Vụ Giáo dục Mầm non,Bộ Giáo dục và Đào tạo.  Thành phần: Đ/c Nguyễn Thị Thanh Hoa,Chuyên viên,phòng Giáo dục Mầm non Tiểu học,Sở GDĐT và các đại biểu được triệu tập theo Công văn số 2181/GDĐT-GDMNTH.  Địa điểm: Khách sạn Sài Gòn Đà Lạt, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.  Ghi chú: Công văn số 2181/SGDĐT-GDMN ngày 23/10/2023.

* 08:00 - 17:00:  Giám sát, hỗ trợ việc triển khai thực hiện môi trường không khói thuốc lá tại các cơ quan, đơn vị, trường học, đợt 2 năm 2023.  Chủ trì: Sở Y tế.  Thành phần: Đồng chí Nguyễn Quốc Lượng.  Địa điểm: huyện Tu Mơ Rông và huyện Đăk Tô.  Ghi chú: 3716/KH-SYT. 

Chiều Thứ 5, 02/11/2023

Làm việc bình thường

Sáng Thứ 6, 03/11/2023

Làm việc bình thường

Chiều Thứ 6, 03/11/2023

Làm việc bình thường

Sáng Thứ 7, 28/10/2023

Nghỉ

Chiều Thứ 7, 28/10/2023

Nghỉ

Hôm nay
9-12-2023
Sáng:   Nghỉ    
Chiều:   Nghỉ